Wanneer uw kind ziek of afwezig is:

Natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind een keer ziek is of naar de tandarts moet. Wij verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Probeert u afspraken bij specialisten zoals tandarts of huisarts zoveel mogelijk buiten schooltijd of aan het begin of aan het eind van de dag te plannen. Op deze manier mist uw kind zo min mogelijk lestijd.
Uiteraard verwachten wij dat u tijdig de afwezigheid van uw kind aan ons doorgeeft. U kunt hiervoor vooraf een briefje meegeven, een email sturen of bellen.

Ziekmeldingen op de dag zelf dienen telefonisch tussen 08:00 en 08:15 aan ons doorgegeven te worden. ( tel.nr: 020-6332438)