ieder kind is uniek

Op SBO De Zeppelin krijgt uw kind veel aandacht. De groepen zijn aanzienlijk kleiner dan in het reguliere basisonderwijs. Wij beschikken over een uitgebreid zorgsysteem. Ieder kind is uniek en heeft ook een eigen en specifieke benadering nodig om het leerproces te optimaliseren.

Ons aanbod kenmerkt zich door:

  • Onderwijs in kleine groepen.
  • Onderwijs door gespecialiseerde leerkrachten.
  • Individuele aandacht voor ieder kind.
  • Veel structuur en duidelijkheid.
  • Lesstof toegespitst op de onderwijsbehoefte van het kind.
  • Begeleiding op maat en een specifiek aanbod bij leerstoornissen en gedragsstoornissen.
  • Een veilig pedagogisch klimaat.
  • Logopedie, cesartherapie, dyslexiebehandeling en sociale vaardigheidstrainingen onder schooltijd.

Voor iedere individuele leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In dit perspectief wordt voor de leerling een voorspelling gemaakt over de verwachte uitstroom naar het vervolgonderwijs. Verder worden er voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen doelen gesteld en kijken wij zorgvuldig hoe het kind deze doelen kan behalen. Door de leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling, is het mogelijk om snel af te stemmen op eventuele veranderende onderwijsbehoeften van het kind.

Onze school heeft ervaring met leerlingen die behoefte hebben aan individuele begeleiding en aandacht bij hun didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling, werkhouding, gedragsmatige ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Leerlingen hebben vaak aanpassingen nodig op één of meerdere gebieden.


Media
  • zeppelin logo breed