Schrijver in de klas

Lydia Rood “Schoolschrijver zijn is heerlijk: je ziet de kinderen vaak en lang, en daardoor kun je ze echt wat meegeven. Ik daag ze uit om zelf mee te denken over een verhaal. Ze vinden het een ontdekking dat ze net zo veel verbeeldingskracht hebben als ik – en soms meer. Verhalen maken je leven behapbaar, we kunnen niet zonder. Als kinderen dat inzien, hebben ze ineens een extra instrument in handen.” DE SCHOOLSCHRIJVER De Schoolschrijver wil kinderen in het primair onderwijs in Nederland taal sterk maken, opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Door vaardig te zijn in het begrijpen en gebruiken van de taal, kunnen kinderen zich persoonlijk uitdrukken, ontplooien, sterke relaties bouwen en daarmee hun kansen op school en later in de maatschappij verbeteren. De Schoolschrijver jaagt al 10 jaar het plezier aan in lezen en schrijven door de inzet van kinderboekenschrijvers en hun verbeeldingskracht. Zij brengen de wereld van de literatuur binnen het bereik van de kinderen: boeken zijn niet moeilijk of saai, maar spannende werelden waarin je je kunt identificeren met helden en heldinnen, die je verbeelding prikkelen en die je meevoeren naar plaatsen waar alles kan gebeuren. Omdat schrijvers zich zo goed in de wereld van het kind kunnen verplaatsen, zijn zij als geen ander in staat om de kracht van verhalen, de lol in lezen en het plezier van schrijven over te brengen op een nieuwe generatie. Dit schooljaar doen 45 scholen in Nederland mee met het halfjaarprogramma van De Schoolschrijver. In Amsterdam zijn dit jaar 15 deelnemende scholen. Het halfjaarprogramma is een intensief programma om structureel lezen, schrijven en taal bij kinderen met taalachterstanden te verbeteren. Een half schooljaar lang bezoekt een Schoolschrijver wekelijks de school om met de kinderen te lezen, schrijven, te reflecteren op boeken en nieuwe boeken te ontdekken. De schrijver komt in drie vaste groepen. Daarnaast is er een vaste plek voor de schrijver op school, waar ook alle andere kinderen en hun ouders heen kunnen om de schrijver te ontmoeten, vragen te stellen, een verhaal te (laten) lezen of om ideeën te delen. Voor kinderen blijkt de aanwezigheid van een heuse Schoolschrijver in de klas bijzonder stimulerend, zowel op het gebied van creatief schrijven, als op het gebied van het lezen van literatuur. Door intensief te spelen met taal en zelf woorden te vinden, worden kinderen beter in de technische kant van lezen. Het vertrouwen groeit, kinderen komen zelf om boeken vragen en willen soms niet meer ophouden met lezen. 
Media
  • De-Schoolschrijver