Wie zijn wij

Op SBO De Zeppelin krijgt uw kind veel aandacht. De groepen zijn aanzienlijk kleiner dan in het reguliere basisonderwijs. Wij beschikken over een uitgebreid zorgsysteem. Ieder kind is uniek en heeft ook een eigen en specifieke benadering nodig om het leerproces te optimaliseren.

Ons aanbod kenmerkt zich door:

 • Onderwijs in kleine groepen.
 • Onderwijs door gespecialiseerde leerkrachten.
 • Individuele aandacht voor ieder kind.
 • Veel structuur en duidelijkheid.
 • Lesstof toegespitst op de onderwijsbehoefte van het kind.
 • Begeleiding op maat en een specifiek aanbod bij leerstoornissen en gedragsstoornissen.
 • Een veilig pedagogisch klimaat.
 • Logopedie, cesartherapie, dyslexiebehandeling en sociale vaardigheidstrainingen onder schooltijd.

Voor iedere individuele leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In dit perspectief wordt voor de leerling een voorspelling gemaakt over de verwachte uitstroom naar het vervolgonderwijs. Verder worden er voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen doelen gesteld en kijken wij zorgvuldig hoe het kind deze doelen kan behalen. Door de leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling, is het mogelijk om snel af te stemmen op eventuele veranderende onderwijsbehoeften van het kind.

Onze school heeft ervaring met leerlingen die behoefte hebben aan individuele begeleiding en aandacht bij hun didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling, werkhouding, gedragsmatige ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Leerlingen hebben vaak aanpassingen nodig op één of meerdere gebieden

Schoolgids

Directie

Inge Scalé (ma/di/do/vr)
Directeur

Tel.: 020-6332438
i.scale@kolom.net

Zorg

 • Ines Grapendaal (ma/ do) Intern begeleider midden/ bovenbouw
 • Nathalie van Holst (ma/di/vr)
  Intern begeleider midden/ onderbouw
 • Karin van der Avoort (ma/ do ochtend)
  Orthopedagoog
 • Marjolijn Sluiter (di/vr)
  Kinderoefentherapie
 • Tilly Duijts (di ochtend)
  Ouder- en kindadviseur

Groepsleerkrachten

 • Groep Vlieger
  Joan Hillen (ma/di/wo/do/vr)
 • Groep Luchtballon
  Puck Schipper (ma)
  Berna Cincil (di/wo/do/vr)
 • Groep Helikopter
  Sytske van de Wal (ma/di)
  Ineke Berkhout (wo/do/vr)
 • Groep Satelliet
  Nadine Tjeerdsma (ma/di/wo)
  Natasja de Vries (do/vr)
 • Groep Raket
  Lieke van Schaik (ma/wo/do/vr)
  Ines Grapendaal (di)
 • Groep Drone
  Liselotte Halters (ma/di/wo/vr)
  Wietske  (do)
 • Groep Ufo
  Joëllina van den Hoek (ma/di/wo/vr)
  Naomi Swart (do)
 • Groep Straaljager
  Matz Schutz (ma/di/wo/do)
  Ines Grapendaal (vr)
 • Lichamelijke opvoeding
  Ruben van Rijn (di/do/vr)

Ondersteunend personeel

 • Ineke Smits (ma/di/wo)
  Administratie

 • Greet Zuidert  (ma/di/wo) Leerkrachtondersteuner
 • Puck Schipper (di/do/vr) Leerkrachtondersteuner
 • Sharisa Wijnaldum (ma/di/do) Onderwijsassistent
 • Yasemine Mese (ma/di/do/vr) Onderwijsassistent
 • Gaby Jongsma (ma/di/wo/do) Onderwijsassistent
 • Naomi Swart (ma/di/do)
  Onderwijsassistent
 • Wietske Meijerink (di/vr)
  Onderwijsassistent

Stichting leerKRACHT

Wij werken met leerKracht om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en meer te bereiken met de leerlingen. 

TOP (Talent Ontwikkelings Projecten)

3 projecten per jaar in het kader van Horeca, Welzijn en Techniek.
De kinderen zijn tijdens deze projecten bezig met praktische vaardigheden en het ontdekken van hun talenten.

Traumasensitief onderwijs

Wij zijn ons bewust van de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen en stemmen zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerlingen. De Zeppelin is een veilige plek waar ze met plezier naartoe gaan en zoveel mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen.


Medezeggenschapsraad

Ouders en onderwijzend personeel vormen samen de MR. Beide afvaardigingen hebben een gelijk aantal zetels in de MR. De MR praat over verschillende zaken die met school te maken hebben, zoals: de besteding van gelden en beleidszaken aangaande het onderwijs, waaronder het schoolplan en de schoolgids.

Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR haar standpunten kenbaar maken aan het bestuur. De MR heeft hiervoor twee rechten, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Eens per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat er besproken is. Indien nodig informeert de MR de achterban tussentijds. Wanneer u interesse heeft in een functie binnen de MR, kunt u zich verkiesbaar stellen volgens de procedure, zoals deze is vastgelegd in het reglement van de MR.

Het bestuur van Stichting KOLOM heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Voor informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de MR. De contactgegevens zijn beschikbaar op school.

Graag zouden wij ons aan u voorstellen als de medezeggenschapsraad (mr) van De Zeppelin. Onze mr bestaat uit:

 • Deborah (moeder van Roan)
 • Kim (moeder van Thijs)
 • Natasja (leerkracht)
 • Lieke (leerkracht)

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar: mr@zeppelin.kolom.net