Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.


Wanneer uw kind ziek of afwezig is

Natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind een keer ziek is of naar de tandarts moet. Wij verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Probeert u afspraken bij specialisten zoals tandarts of huisarts zoveel mogelijk buiten schooltijd of aan het begin of aan het eind van de dag te plannen. Op deze manier mist uw kind zo min mogelijk lestijd. Uiteraard verwachten wij dat u tijdig de afwezigheid van uw kind aan ons doorgeeft. U kunt hiervoor vooraf een briefje meegeven, een email sturen of bellen.

Ziekmeldingen op de dag zelf dienen telefonisch tussen 08:00 en 08:15 aan ons doorgegeven te worden. (tel.nr: 020-6332438)

Kalender

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.

Leerplicht en extra verlof

Voor alle kinderen vanaf 5 jaar geldt leerplicht. Dit is opgenomen in de leerplichtwet 1969 en is wettelijk bepaald. Deze wet houdt in dat alle kinderen verplicht zijn om naar school te komen op de dagen die door overheid / schoolleiding worden bepaald.

In principe mogen leerlingen buiten de schoolvakanties en vastgestelde vrije dagen niet van school wegblijven. Er kunnen echter redenen zijn waarom een kind niet naar school kan of hoeft, bijvoorbeeld een godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. Ook is het in zeldzame gevallen mogelijk extra vakantieverlof te krijgen. Dit verlof dient te allen tijde aangevraagd te worden via de directie.

  • Verlofaanvraag is beschikbaar via de schooladministratie.
  • Vakantieverlof of verlof langer dan 10 dagen, dient minimaal 8 weken van te voren aangevraagd te worden.
  • Kortdurend verlof dient binnen 2 dagen na bekend worden of ontstaan van de situatie aangevraagd te worden.
  • Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
  • Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.

De leerplicht maakt onderscheid tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW). De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen. Er bestaat een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Deze procedure zal bij aanvraag aan u kenbaar gemaakt worden.

Tommy Tomato

Als een van de eerste scholen in Nederland, krijgen de kinderen van de Zeppelin de kans om in de klas te lunchen met een warme gezonde maaltijd. Naar aanleiding van positieve ervaringen bij een aantal scholen in Haarlem, start De Zeppelin een pilot met een warme groente-lunch in de klas.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat een gezonde lunch positieve effecten heeft op o.a. het (over)gewicht van kinderen, het pestgedrag in de klas en de prestaties op school.